Pořadatel zajišťuje bezplatnou autobusovou dopravu z Třebíče na start a z cíle do Třebíče.

Jízdní řád je v přiloženém .PDF souboru