Pořadatel zajišťuje bezplatnou autobusovou dopravu z Třebíče na start a z cíle do Třebíče.

Viz jízdní řád v přiloženém .pdf souboru. 

V jízdním řádu jsou pro úplnost uvedeny i běžné autobusové linky, kde se platí normální jízdné